Elk bereikt doel is weer een begin van een nieuwe tocht en
zo tot in het oneindige.
A. Schopenhauer 1788 - 1860

START! Leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding

Het project START! Leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding (regio Renkum) heeft als doel het geven van voorlichting over autisme op de werkvloer en in het onderwijs èn gaat over de rol van een rijbewijs hierin. De impact van het behalen van een rijbewijs voor jongeren met autisme is namelijk groot. De jongeren vergroten door het rijbewijs niet alleen hun zelfredzaamheid, maar ook de kans op een baan.


Bevorderen participatie voor jongeren met autisme

Het specifieke samenwerkingsverband voor START! helpt jongeren met autisme op weg om in hun levensloop minder afhankelijk te zijn van zorg en/of van een uitkering. Het innovatiefonds van de gemeente Renkum subsidieert het project. Voor het START!-project zijn de volgende participanten een speciaal samenwerkingsverband aangegaan:

Hierdoor kunnen de mogelijkheden voor jongeren met autisme voor het vinden van goede stages en regulier werk in de praktijk ook daadwerkelijk worden verruimd.


Effecten op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Binnen het project wordt onderzoek door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen uitgevoerd, met als doel te achterhalen wat voor mensen met autisme de effecten zijn van de rijlessen op andere levensdomeinen, zoals eigenwaarde, zelfstandigheid en participatie in de samenleving. In hoeverre biedt het "leren auto rijden" voor de doelgroep ook een kans op generalisatie op het gebied van werken, wonen en sociale contacten?

Daarbij is de volgende onderzoeksvraag is gesteld:
Welke verwachtingen hebben jongeren met ASS op de levensdomeinen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie die rijlessen gaan volgen of momenteel rijlessen volgen bij rijschool Blik op Autisme?


Lesmethodiek 'Blik op autisme'

Autorij-instructeur Jacco Schlingmann (foto), werkzaam in de regio Arnhem/Renkum, begon een aantal jaren geleden met de ontwikkeling van een lesmethodiek 'Blik op autisme'. Tijdens de autorijlessen komt hij dagelijks in aanraking met jongeren met autisme, waaronder ook jongeren die vast zijn gelopen binnen de reguliere rijscholen.

Schlingmann: 'Deze jongeren hebben een specifieke manier van informatieverwerking waarop de rijlessen moeten worden aangepast. Juist hele "gewone" dingen gaan bij mensen met autisme niet vanzelf. Zo ook bij rijlessen. Ik lever maatwerk aan (jong)volwassenen met ASS/AD(H)D.'

Hij biedt:

  • Ervaringsdeskundigheid
  • Bijzondere lesmethode
  • Veiligheid en structuur
  • Geduld, rust en vertrouwen

Vanuit dit perspectief is het project START! opgezet.


Betere integratie van opleiding naar werk met rijopleiding

Volgens dr. C.C. Kan, psychiater aan het Radboudumc polikliniek ASS/ADHD, is START! een innovatief project dat een betere integratie van opleiding naar werk -inclusief rijopleiding- voor jongvolwassenen met ASS mogelijk maakt.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over START!? Neem contact op met:

Jacco Schlingmann
'Rijvaardig met ASS/AD(H)D'
E info@blikopautisme.nl
T 06 – 58 96 88 82

Annemiek Kramer
Projectleider
E annemiek@bureaukramer.nl
T 06 - 49 87 51 05

Voor het project START! zijn de volgende participanten een speciaal samenwerkingsverband aangegaan:

Annemiek Kramer is projectleider van START!

“Samenwerking binnen START! is noodzakelijk om een hogere participatie van jong volwassenen met ASS te realiseren”.

   Download de flyer
   Download de brochure
expert in projecten